SBSC – Certifierad anläggningsfirma inbrottslarm
SBSC – Certifierad Behörig Ingenjör inbrottslarm
SBSC – Certifierad anläggningsfirma CCTV