Vi kan säkerhet, det har vi arbetat med sedan företaget etablerades 1979, och vi menar att säkerhet kan levereras på bra och andra mindre bra sätt. Kundens behov måste alltid stå i fokus och när säkerheten byggs måste det ske kring just det behovet, något annat skapar bara en falsk trygghet.

Som larminstallatör ställs det krav på oss från kunder och försäkringsbolag. LH Alarm är av polisen godkänd larminstallatör, och har försäkringsbolagens samtliga godkännanden i klasserna I, II, III och IIII. 

Kvalitet

LH Alarm har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet i överensstämmelse med de krav och anvisningar som finns i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och ger
förutsättningar för kvaliteten blir rätt från början. Systemet säkerställer att kraven på verksamheten uppnås, det gäller såväl externa som interna krav. Kvalitetsledningssystemet dokumentation är sådan som hänför sig till den övergripande organisationen och administrationen av aktiviteter som inverkar på kvaliteten. 

Miljö

LH Alarms miljöarbete ska bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveckling.

Med utgångspunkt i lagar, förordningar och föreskrifter ska LH Alarm bidra till uppfyllandet av de nationella miljömål som har koppling till verksamhetens olika miljöpåverkande aktiviteter. Miljöpåverkan från LH Alarms tjänster uppstår främst i transporter, lokaler, inköp, hantering av restprodukter och genom individens handlande. Miljöarbetet integreras i alla delar av verksamheten och ska säkerställa att LH Alarms miljömål uppnås. Miljöpolicy LH Alarm ska arbeta aktivt för minskat miljöslitage genom att ha strikt hantering av miljöskadligt material, och att i möjligaste mån, inom sin administration, produktion, logistik och övriga arbete använda miljövänliga material. Vi ska sträva efter att, där så är möjligt, alltid göra miljövänliga inköp.

LH Alarm ska arbeta för att tillsammans med leverantörer och underleverantörer nå ett så lågt miljöslitage som möjligt

Våra tjänsteområden

Vi erbjuder kompletta, skräddarsydda lösningar inom lås, larm, övervakning och passersystem – hela vägen från projektering till installation, integration och service.

Kontakta oss