Jobb

Vem jobbar hos LH Alarm och vad ställs det för krav på dig ​som vill söka jobb.

Jobb
LH Alarm behöver inte bara engagerade och duktiga medarbetare för att göra bra affärer och få nöjda kunder. Dessa medarbetare behöver även representera många olika kompetensområden och vara beredda på att ta ansvar för sin egen utveckling.Tom o Tomas
Inom LH Alarm ser vi på medarbetaren som någon som har resurser, tar ansvar och har befogenheter för att lösa sin uppgift, samt tar aktivt ansvar för sin egen utveckling. I ett serviceföretag som LH Alarm är medarbetarnas kompetens avgörande för hur vi lyckas i våra affärer, därför har vi en personalidé som bygger på en tro på medarbetaren och dennes drivkrafter.

linje 330px x1px
LH Alarm´s personal
LH Alarm har personal med bred kundkap i säkerhetsfrågor och har många medarbetare
med spjutspetskompetens inom flera områden.

Alla medarbetare är kontrollerade mot Polisgeristret och har tystnadsplikt. En tystnadsplikt som bland annat omfattar information om våra kunders säkerhetsanläggningar ochall annan känslig information som medarbetaren kan få i samband med kundbesök.

linje 330px x1px
Daniel o Rickard pratar
Lediga jobb
Just nu söker vi:
Tekniker