Godkännande

Polisgodkännande
För att bedriva polislarminstallationsverksamhet  krävs  tillstånd av Polismyndigheten.
enligt Lag (1983:1097).

Tillstånd nr  AA 576-6564/95linje 330px x1pxBehörig ingenjör
LH Alarm har anställda somSBSC_behorig_ingenjor_inbr uppfyller
kraven
enligt Svenska Stöldskyddsföreningen,
SSF 1016, Norm för behörig ingenjör – inbrottslarm.
 

Certifikat nr  03-233linje 330px x1pxBehörig ingenjör
LH Alarm har anställda somcm_behorig_ingenjor_CCTV_konstruktion uppfyller
kraven
enligt Svenska Stöldskyddsföreningen,
SSF 1062, Norm för behörig ingenjör – CCTV.

Certifikat nr  14-104linje 330px x1px

Certifierad anläggarfirmaSBSC_anlaggarfirma_inbrott
LH Alarm uppfyller kraven för Anläggarfirma Inbrottslarm i larmklass
1-2-3-4
enligt Svenska Stöldskyddsföreningens,
SSF 1015, Norm för Anläggarfirma – inbrottslarm.

Certifikat nr 03-384
linje 330px x1px
Kvalitetsledningssystem
LH Alarm har ett kvalitetssystemSBSC_IOS9001 som uppfyller kraven enligt Svensk Standard, SS-EN ISO 9001:2008, eldningssystem för kvaliitet, vad gäller Projektering, installation, service, och underhåll av säkerhetssystem.

Certifikat nr 03-912linje 330px x1pxCertifierad anläggarfirma
LH Alarm uppfyller kraven för Anläggar-cm_behorig_ingenjor_CCTV_konstruktion
firma CCTV  enligt Svenska Stöldskydds föreningens,
SSF 1061, Norm för Anläggarfirma – CCTV.

Certifikat nr 15-229linje 330px x1px